Menü başvurusu

Kolaylık sağlamak için bu konuda işlevsel alanına göre gruplandırılmış öğelerin programlama menü listesini sağlar.

Alfabetik listesi için aşağıdaki konulara bakın.:

Menü kolları

GetMenu
GetSubMenu
GetSystemMenu
IsMenu

Menü öğesi bilgileri

GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuState
SetMenuItemInfo

MENUITEMINFO

Varsayılan menü öğeleri

GetMenuDefaultItem
SetMenuDefaultItem

Menü öğesi Birleşik

CheckMenuItem
CheckMenuRadioItem
EnableMenuItem
HiliteMenuItem
SetMenuItemBitmaps

Menü şablonu

LoadMenu
LoadMenuIndirect
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Menü oluşturma ve değiştirme

Döndürmesini
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
InsertMenu
InsertMenuItem
ModifyMenu
RemoveMenu

SetMenuItemInfo

Menü ekranı

SetMenu
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx
WM_CONTEXTMENU

Menü iletileri

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCOMMAND

Index