WM_ENTERMENULOOP

Wm_entermenuloop ileti, bir menü kalıcı döngüsüne girilmiş bir uygulamanın ana penceresinin yordam bildirir.

Wm_entermenuloop wParam (bool) fIsTrackPopupMenu = / / bir kısayol menüsü lParam flags = 0;            / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fIsTrackPopupMenu
Pencere menüsü TrackPopupMenu işlevi kullanılarak girilmiş olup olmadığını belirtir. Bu parametre pencere menüsü, eğer o was değil TrackPopupMenuve yanlış kullanılarak girilmişse true değeri vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Sıfır DefWindowProc işlevi.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, Menu Mesajlar, DefWindowProc, WM_EXITMENULOOP

Index