MENUEX_TEMPLATE_ITEM

MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapısı, bir genişletilmiş menü şablonu için bir menü öğesini tanımlar. Burada verilen yapı tanımı yalnızca açıklama için ise; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

/ / typedef struct {/ / dword dwType; 
/ / dword dwState; 
/ / UINT uId; 
/ / word bResInfo; 
/ / wchar szText [1]; 
/ / / / dword dwHelpId; 
/ /} MENUEX_TEMPLATE_ITEM 

 

Üyeler

dwType
Menü öğesi türü. Bu üye MENUITEMINFO yapısı ile listelenen türü (mft başlayarak) değerleri birleşimi olabilir.
dwState
Menü öğesinin durumu. Bu üye MENUITEMINFO yapısı ile listelenen durumu (mfs başlayarak) değerleri birleşimi olabilir.
uId
Menü madde tanımlayıcısı. Bu menü öğesi için işleyen bir uygulama tanımlı 16-bit değeridir. Bir genişletilmiş menü kaynak tanımlayıcıları yanı sıra komut öğeleri açılır menü ya da alt menüleri Aç öğelerini olabilir.
bResInfo
Menü öğesi menü çubuğundan açılır menü, alt menü veya kısayol menüsünü ve bir açılır menüyü veya alt menüyü açar bir madde olup son öğe olup olmadığını belirten değer. Bu üye, sıfır ya da bu değerleri olabilir.:
Değer Anlamı
0x80 Yapı son menü öğesi, menü çubuğu, açılır menü, alt menü veya kısayol menüsünü tanımlar.
0x01 Yapı, bir açılır menüyü veya alt menüyü açar bir öğeyi tanımlar. Sonraki yapıları ilgili açılan menü veya alt menü öğeleri tanımlamak.

32-Bit uygulamalar için wordbu üyesidir; 16-bit uygulamalar için öyle bir bayt.

szText
Menü öğesi metin. Boş sonlandırılmış bir Unicode dizesi olduğunu, bu üye, word sınırında hizalanır. Menü öğesi tanımı bu dizenin uzunluğuna göre değişmektedir.
dwHelpId
Bir açılır menü veya alt menü Yardımı tanımlayıcısı. Açılan menü ya da alt menülerin Açık öğeler dahil, bu üye, değişken uzunlukta szText üye izleyen ilk doubleword sınırında yer alır.

Açıklamalar

Bir veya daha fazla bitişik MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapılar tarafından takip menuex_template_header yapısının bir genişletilmiş menü şablonu oluşur. Değişken uzunlukta olan MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapıları doubleword sınırları hizalanır. Bellekte bir genişletilmiş menü şablondan bir menü oluşturmak için LoadMenuIndirect işlevini kullanın.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü yapıları, LoadMenuIndirect, menuex_template_header, MENUITEMINFO

Index