SetMenu

SetMenu işlevi, belirtilen pencereyi yeni bir menü atar.

bool SetMenu ()  hwnd  hWnd, / / idare pencereyeHMENU'nunHMENU'nun / / işlemek için Menü);
 

Parametreleri

hWnd
Menü atanacak olan pencere kolu.
hMENU'nun
Yeni menüyü işlemek. Bu parametre null ise, pencerenin geçerli menüsü kaldırılır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Pencerenin menü değişikliği yansıtacak şekilde çizilir.

SetMenu önceki menüye, eğer herhangi bir işlev, ama o yok etmez. Bir uygulama bu görevi gerçekleştirmek için DestroyMenu işlevini çağırmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, DestroyMenu, GetMenu

Index