GetMenuItemID

GetMenuItemID işlevi bir menü öğesine menü belirtilen konumda bulunan menü madde tanımlayıcısı alır.

UINT GetMenuItemID) HMENU'nun  HMENU'nun, / / işlemek için MenüintnPos / / pozisyon menü öğesi);
 

Parametreleri

hMENU'nun
Alınacak olan tanımlayıcıdır öğeyi içeren menüyü işlemek.
nPos
Alınacak olan tanımlayıcıdır menü öğesi sıfır tabanlı göreli konumunu belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, belirtilen menü öğesi tanımlayıcısını belirtir. Menü madde tanımlayıcısı null değilse veya belirtilen öğe alt menüyü açar, dönüş değeri 0xFFFFFFFF kullanılır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, GetMenuItemCount

Index