GetMenuItemCount

GetMenuItemCount işlevi belirtilen menü öğeleri belirler.

int GetMenuItemCount) HMENU'nun  HMENU'nun / / işlemek için Menü);
 

Parametreleri

hMENU'nun
Saplı incelenmesi için menü ele.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri menüde öğe sayısını belirtir.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri 1 ' dir. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, GetMenuItemID

Index