Menü işlevleri

A?a?ydaki i?levleri menüler ile kullanılır.

CheckMenuRadioItem
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
EnableMenuItem
GetMenu
GetMenuDefaultItem
GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuItemRect
GetSubMenu
GetSystemMenu
HiliteMenuItem
InsertMenuItem
IsMenu
LoadMenu
LoadMenuIndirect
MenuItemFromPoint
RemoveMenu
SetMenu
SetMenuDefaultItem
SetMenuItemBitmaps
SetMenuItemInfo
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx

Eski işlevleri

Döndürmesini
CheckMenuItem
GetMenuCheckMarkDimensions
GetMenuState
GetMenuString
InsertMenu
ModifyMenu

Index