Menüler

Bu genel menüleri açıklanır ve bunları Win 32 tabanlı uygulamalarda kullanılmasını açıklar.