MENUITEMTEMPLATEHEADER

MENUITEMTEMPLATEHEADER yapısı, menü şablonu için başlık tanımlar. Bir başlık ve bir veya daha fazla menü öğesi listeler tam menü şablonu oluşur.

typedef struct {/ / mith word SürümNumarası;   / / sürüm numarası; sıfır word uzaklık olmalıdır;          / / Ofset ilk MENUITEMTEMPLATE yapısı} MENUITEMTEMPLATEHEADER 

 

Üyeler

sürümNumarası
Sürüm numarasını belirtir. Bu üyesi sıfır olmalıdır.
ofset
Başlığının sonundan itibaren bayt uzaklığını belirtir. Menü madde listesi bu uzaklıktan başlar. Genellikle, bu üye sıfırdır ve menü öğe listesi başlığından hemen sonra aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar

Bir veya daha fazla MENUITEMTEMPLATE yapıları menüsüne öğe listesi oluşturmak üzere birleştirilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü yapıları, LoadMenuIndirect, MENUITEMTEMPLATE

Index