DrawMenuBar

DrawMenuBar işlevi, belirtilen pencerenin menü çubuğunu yeniden çizer. Değişen menü çubuğu çizmek için menü çubuğu pencere sistemi oluşturduktan sonra değişirse, bu işlevi çağrılmalıdır.

bool DrawMenuBar ()  hwnd  hWnd / / işlemek için yeniden çizmek için menü çubuğu pencere);
 

Parametreleri

hWnd
İhtiyacı olan menü çubuğu yakınlaştırılmasını pencere kolu.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index