WM_INITMENU

Menü etkin olmaya ne zaman WM_INITMENU iletisi gönderilir. Kullanıcı menü çubuğundaki bir öğeyi tıklattığında veya bir menü tuşuna bastığında oluşur. Bu uygulamanın önce görüntülenen menü değiştirmek sağlar.

 WM_INITMENU hmenuInit (HMENU'nun) wParam; = / / idare Başlat menüsüne 

 

Parametreleri

hmenuInit
WParamdeğeri. Başlatılması için menüsüne ele.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Yalnızca menü ilk erişildiğinde bir WM_INITMENU iletisi gönderilir; her erişim için tek bir WM_INITMENU iletisi oluşturulur. Örneğin, süre düğmesini basılı tutarak yeni iletileri oluşturmaz fareyi birkaç menü öğeleri arasında hareket. WM_INITMENU menü öğeleri hakkında bilgi sağlamaz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Klavye hızlandırıcıları genel bakış, klavye hızlandırıcı mesajları, WM_INITMENUPOPUP

Index