WM_CONTEXTMENU

Kullanıcı sağ fare düğmesi (sağ tıklattığınız) penceresinde tıklattığınız bir pencere wm_contextmenu iletiyi bildirir.

hwnd = (hwnd) wParam; 
xPos = LOWORD(lParam); 
yPos = HIWORD(lParam) 

 

Parametreleri

hwnd
Hangi kullanıcı sağ fare tıkırtı pencere tanıtıcısı. Bu iletiyi alan pencerenin alt pencere olabilir. Bu ileti işleme hakkında daha fazla bilgi için açıklamalar bölümüne bakın.
xPos
İmleci yatay konumunu klik anda Ekran koordinatlarındaki.
yPos
İmleci, dikey konumunu klik anda Ekran koordinatlarındaki.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

Açıklamalar

Pencere TrackPopupMenu veya TrackPopupMenuEx işlevi kullanılarak kısayol menüsünü görüntüleyerek bu ileti işleme.

Pencere kısayol menüsü görüntülenmiyorsa DefWindowProc işlevine bu mesajı geçmek. Bir pencere bir alt pencere ise, DefWindowProc üst iletiyi gönderir. Belirtilen konuma pencerenin yazısında aksi takdirde, DefWindowProc bir varsayılan kısayol menüsünü görüntüler.

DefWindowProc wm_rbuttonup işlerken wm_contextmenu veya wm_ncrbuttonup iletisini oluşturur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, Menu Mesajlar, DefWindowProc, TrackPopupMenu, TrackPopupMenuEx, wm_ncrbuttonup, wm_rbuttonup