IsMenu

IsMenu işlevi bir tanıtıcı bir menü tutamacı olup olmadığını belirler.

bool IsMenu ()  HMENU'nun  HMENU'nun / / test etmek için kolu);
 

Parametreleri

hMENU'nun
Test için kolu.

Dönüş değerleri

HMENU'nun menü tanıtıcı dönüş değeri sıfır ise,.

HMENU'nun menü tanıtıcı değil dönüş değeri sıfır ise,.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri

Index