Menü yapıları

Aşağıdaki yapıları menüleri ile kullanılır.

MDINEXTMENU
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM
MENUITEMINFO
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
TPMPARAMS

Index