WM_EXITMENULOOP

WM_EXITMENULOOP ileti, bir menü kalıcı döngüsüne çıktıktan bir uygulamanın ana penceresinin yordam bildirir.

WM_EXITLOOP wParam (bool) fIsTrackPopupMenu = / / bir kısayol menüsü lParam flags = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fIsTrackPopupMenu
Menüde yer alan bir kısayol menüsü olup olmadığını belirtir. Bu parametre true değilse onu bir kısayol menüsü yanlış değerine sahiptir.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Sıfır DefWindowProc işlevi.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, Menu Mesajlar, DefWindowProc, wm_entermenuloop

Index