MENUEX_TEMPLATE_HEADER

menuex_template_header yapısı genişletilmiş menü şablonu için başlık tanımlar. Burada verilen yapı tanımı yalnızca açıklama için ise; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

/ / typedef struct / / word wVersion; 
/ / word wOffset; 
/ / dword dwHelpId; 
/ /} MENUEX_TEMPLATE_HEADER 

 

Üyeler

wVersion
Şablon sürüm numarası. Bu üye genişletilmiş menü şablonları için 1 olmalıdır.
wOffset
İlk MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapısı, göreli olarak sonuna kadar bu yapı üye uzaklığı. İlk madde tanımı hemen dwHelpId üye izleyen, bu üye 4 olmalıdır.
dwHelpId
Menü çubuğundaki Yardım tanımlayıcısı.

Açıklamalar

Bir veya daha fazla bitişik MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapılar tarafından takip menuex_template_header yapısının bir genişletilmiş menü şablonu oluşur. Değişken uzunlukta olan MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapıları doubleword sınırları hizalanır. Bellekte bir genişletilmiş menü şablondan bir menü oluşturmak için LoadMenuIndirect işlevini kullanın.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü yapıları, LoadMenuIndirect, MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Index