SetMenuDefaultItem

SetMenuDefaultItem işlevi varsayılan menü öğesi için belirtilen menüden ayarlar.

bool SetMenuDefaultItem ()  HMENU'nun  HMENU'nun,  UINT  uItem,  UINT  fByPos  );
 

Parametreleri

hMENU'nun
Varsayılan madde için ayarlamak için menü ele.
uItem
Tanımlayıcı veya yeni varsayılan menü öğesi veya-1 için varsayılan öğe yok. Bu parametre anlamını fByPos bağlıdır.
fByPos
UItemanlamını belirleyen değer. Bu parametre false ise, uItem bir menü öğesi tanımlayıcısıdır. Aksi takdirde, bir menü öğesinin pozisyon olduğunu.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError işlevini.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, GetMenuDefaultItem

Index