GetSubMenu

GetSubMenu işlevi için açılır menü veya alt tarafından belirtilen menü öğesinin aktive tanıtıcı alır.

HMENU'nun GetSubMenu) HMENU'nun  HMENU'nun, / / işlemek için MenüintnPos / / menü öğesinin konumu);
 

Parametreleri

hMENU'nun
Menüyü işlemek.
nPos
Sıfır tabanlı göreli konumunu verilen menüsünde öğeyi bir açılır menüyü veya alt menüyü etkinleştirir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş için açılır menü veya alt menü öğesi tarafından aktive tanıtıcı değerdir. Menü öğesi, bir açılır menü veya alt menü etkinleşmiyorsa, dönüş değeri null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, CreatePopupMenu, GetMenu