LoadMenuIndirect

LoadMenuIndirect işlevi belirtilen menü şablonu belleğe yükler.

HMENU'nun LoadMenuIndirect) const menutemplate  * lpMenuTemplate / / adres menü şablonu);
 

Parametreleri

lpMenuTemplate
Bir menü veya bir genişletilmiş menü şablonunu işaretçi.

Bir veya daha fazla bitişik MENUITEMTEMPLATE yapılar tarafından takip MENUITEMTEMPLATEHEADER yapısının bir menü şablonu oluşur. Bir veya daha fazla bitişik MENUEX_TEMPLATE_ITEM yapılar tarafından takip menuex_template_header yapısının bir genişletilmiş menü şablonu oluşur.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri menüsüne kolu olduğunu.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

ANSI ve bu işlevi Unicode sürümü için MENUITEMTEMPLATE yapısındaki dizeleri Unicode dizeleri olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, LoadMenu, menuex_template_header, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER

Index