DestroyMenu

DestroyMenu işlevi belirtilen menü yok eder ve menü kaplayan herhangi bir belleği boşaltır.

 bool DestroyMenu ()  HMENU'nun  HMENU'nun / / idare menü yok);
 

Parametreleri

hMENU'nun
İmha edilmesi için menüsüne ele.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Kapatmadan önce bir uygulama bir pencere atanmamış bir menü yok DestroyMenu işlevini kullanmanız gerekir. Uygulama kapandığında bir pencereye atanan menü otomatik olarak yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index