CreateMenu

CreateMenu işlevi bir menü oluşturur. Menüde başlangıçta boştur ancak menü öğeleri ile InsertMenuItem, döndürmesinive InsertMenu işlevleri kullanılarak doldurulabilir.

HMENU'nun CreateMenu(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, yeni oluşturulan menüsüne kolu dönüş değeri olduğunu.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri null olur. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Pencere atanan bir menü ile ilişkili kaynakları otomatik olarak serbest. Menü bir pencereye atanmamışsa, bir uygulama menüsünü kapatmadan önce ilişkili sistem kaynaklarını boşaltın gerekir. DestroyMenu işlevini çağırarak bir uygulama menüsü kaynakları serbest bırakır.

Windows 95:Sistem-ebilmek çekmek en çok 16,364 menü kolları.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, döndürmesini, CreatePopupMenu, DestroyMenu, InsertMenu, SetMenu, InsertMenuItem

Index