RemoveMenu

RemoveMenu işlevi bir menü öğesini siler veya belirtilen menüsünden bir alt menü ayırır. Bir açılır menü veya alt menü öğesini açar, RemoveMenu menü ya da alt tutamacı menüsünü yeniden izin yok. Bu işlev çağrılmadan önce GetSubMenu işlevini açılan menü veya alt menü için tanıtıcı almak.

bool RemoveMenu ()  HMENU'nun  HMENU'nun, / / işlemek için MenüUINTuPosition, / / menü madde tanımlayıcısı veya konumUINTuFlags / / menü öğesi bayrağı);
 

Parametreleri

hMENU'nun
Değiştirilmesi için menüsüne ele.
uPosition
UFlags parametresi tarafından belirlenen silinecek, menü öğesini belirtir.
uFlags
UPosition parametresinin nasıl yorumlanacağını belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:
Değer Anlamı
MF_BYCOMMAND Bu uPosition menü öğesi tanıtıcısı sağlar gösterir. Ne mf_bycommand ne de MF_BYPOSITION bayrak belirtilmezse, varsayılan bayrak mf_bycommand bayrağı olduğunu.
MF_BYPOSITION Bu uPosition menü öğesi sıfır tabanlı göreceli konumunu verir gösterir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Uygulama menüsü görüntülenen pencerede olup olmadığını bir menü değiştiğinde, DrawMenuBar işlevi çağırmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Menüler genel bakış, menü işlevleri, CreatePopupMenu, DeleteMenu, DrawMenuBar, GetSubMenu

Index