Pencere makrolar

Aşağıdaki makroları oluşturmak ve windows yönetmek için kullanılır.

GET_X_LPARAM
GET_Y_LPARAM
HIBYTE
HIWORD
LOBYTE
LOWORD
MAKELONG
MAKELPARAM
MAKELRESULT
MAKEWORD
MAKEWPARAM

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere iletilerini

Index