GET_X_LPARAM

get_x_lparam makro imzalı x-koordinatı verilen lparam değeri alır.

int get_x_lparam ((İngilizce) lparam  lParam / / değer olan imzalı x-ekseni dan alınır);
 

Parametreleri

lParam
Dönüştürülecek değer belirtir.

Dönüş değerleri

Alt sıra int türünde belirtilen değeri dönüş değeri olan.

Açıklamalar

get_x_lparam makro şöyle tanımlanır:

# define GET_X_LPARAM(lp) ((int)(short)LOWORD(lp)) 

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, get_y_lparam, HIWORD, loword

Index