GET_Y_LPARAM

get_y_lparam makro imzalı y konumu verilen lparam değeri getirir.

int get_y_lparam ((İngilizce) lparam  lParam / / değer olan imzalı y-koordinatı. kimden alınır);
 

Parametreleri

lParam
Dönüştürülecek değer belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri belirtilen değerin yüksek sıralı int olan.

Açıklamalar

get_y_lparam makro şöyle tanımlanır:

# define GET_Y_LPARAM(lp) ((int)(short)HIWORD(lp)) 

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, get_x_lparam, HIWORD, loword

Index