HIWORD

HIWORD makro yüksek sıralı word verilen 32-bit değeri alır.

word HIWORD) dword  dwValue / / hangi yüksek sıralı sözcük değerinden alınır);
 

Parametreleri

dwValue
Dönüştürülecek değer belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, belirtilen değeri yüksek sıralı kelimedir.

Açıklamalar

HIWORD makro şöyle tanımlanır:

# define HIWORD(l) ((word) (((dword) (l) gt; > 16) & 0xFFFF)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Windef.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, HIBYTE, loword

Index