HIBYTE

HIBYTE makro yüksek sıralı bayt verilen 16-bit değeri alır.

byte HIBYTE) word  wValue / / hangi yüksek sıralı bayt değerinden alınır);
 

Parametreleri

wValue
Dönüştürülecek değer belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, belirtilen değeri yüksek sıralı bayttır.

Açıklamalar

HIBYTE makro şöyle tanımlanır:

 # define HIBYTE(w) ((bayt) (((word) (g) gt; > 8) & 0xFF)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Windef.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, HIWORD, lobyte

Index