LOBYTE

lobyte Makro alt sıra bayt verilen 16-bit değeri alır.

byte lobyte) word  wValue / / hangi alt sıra bayt değerinden alınır);
 

Parametreleri

wValue
Dönüştürülecek değer belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, belirtilen değeri alt sıra bayttır.

Açıklamalar

lobyte makro şöyle tanımlanır:

# define LOBYTE(w) ((bayt) (g)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Windef.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, HIBYTE, loword