LOWORD

loword Makro alt sıra word verilen 32-bit değeri alır.

word loword) dword  dwValue / / hangi alt sıra kelime değerinden alınır);
 

Parametreleri

dwValue
Dönüştürülecek değer belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, belirtilen değeri alt sıra kelimedir.

Açıklamalar

loword makro şöyle tanımlanır:

# define LOWORD(l) ((word) (l)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Windef.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, HIWORD, lobyte

Index