MAKELRESULT

makelresult makro imzalanmamış 32 bitlik bir değer bir dönüş değeri olarak kullanmak için bir pencere yordam oluşturur. Makro iki verilen 16-bit değerleri birleştirir.

 lresult makelresult) word  wLow, / / alt sıra kelimewordwHigh / / yüksek sıralı sözcük);
 

Parametreleri

wLow
Alt sıra kelime yeni uzun değeri belirtir.
wHigh
Yeni uzun değeri yüksek sıralı word belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri imzalanmamış 32 bitlik bir değer olduğu.

Açıklamalar

makelresult makro şöyle tanımlanır:

 # define makelresult (l, h) ((lresult) makelong (l, h)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, makelong, makelparam, makewparam

Index