MAKEWPARAM

makewparam makro imzalanmamış 32 bitlik bir değer wParam parametre olarak kullanmak için bir ileti oluşturur. Makro iki verilen 16-bit değerleri birleştirir.

lparam makewparam) word  wLow, / / alt sıra kelimewordwHigh / / yüksek sıralı sözcük);
 

Parametreleri

wLow
Alt sıra kelime yeni uzun değeri belirtir.
wHigh
Yeni uzun değeri yüksek sıralı word belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri imzalanmamış 32 bitlik bir değer olduğu.

Açıklamalar

makewparam makro şöyle tanımlanır:

# define makewparam (l, h) ((lparam) makelong (l, h)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, makelong, makelparam, makelresult

Index