MAKELPARAM

makelparam makrosu, bir ileti için imzalanmamış 32 bitlik bir değer olarak lParam parametresinin oluşturur. Makro iki verilen 16-bit değerleri birleştirir.

lparam makelparam) word  wLow, / / alt sıra kelimewordwHigh / / yüksek sıralı sözcük);
 

Parametreleri

wLow
Alt sıra kelime yeni uzun değeri belirtir.
wHigh
Yeni uzun değeri yüksek sıralı word belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri imzalanmamış 32 bitlik bir değer olduğu.

Açıklamalar

makelparam makro şöyle tanımlanır:

# define makelparam (l, h) ((lparam) makelong (l, h)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar, makelong, makelresult, makewparam

Index