MAKELONG

makelong makro, iki verilen 16-bit değerleri içinde tarafından imzalanmamış 32 bitlik bir değer oluşturur.

dword makelong) word  wLow, / / alt sıra uzun değer kelimewordwHigh / / yüksek sıralı sözcük uzun değeri);
 

Parametreleri

wLow
Alt sıra kelime yeni uzun değeri belirtir.
wHigh
Yeni uzun değeri yüksek sıralı word belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri imzalanmamış 32 bitlik bir değer olduğu.

Açıklamalar

makelong makro şöyle tanımlanır:

# define makelong (a, b) \ ((uzun) (((word) (a)) | ((dword) ((word) (b))) lt; < 16)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:Windef.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar

Index