MAKEWORD

makeword makrosu, iki verilen işaretsiz karakter değerleri bağlayarak imzalanmamış 16-bit tamsayı oluşturur.

word makeword) byte  darbe, / / alt sıra kısa değerin baytBaytbYüksek / / yüksek sıralı kısa değerin bayt);
 

Parametreleri

darbe
Alt sıra bayt yeni kısa değeri belirtir.
bYüksek
Yeni kısa değeri yüksek sıralı baytını belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri bir imzalanmamış 16-bit tamsayı değeridir.

Açıklamalar

makeword makro şöyle tanımlanır:

# define makeword (a, b) \ ((word) (((bayt) (a)) | ((word) ((bayt) (b))) lt; < 8)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Windef.h ilan.

Ayrıca bkz:

Windows genel bakış, pencere makrolar

Index