Öğeleri bir pencere sınıfı

Pencere sınıfı öğeleri sınıfına ait windows varsayılan davranışını tanımlar. Pencere sınıfı kaydeden uygulama öğeleri sınıfına uygun üyeleri wndclassex yapısında ayarlayarak ve yapısı RegisterClassEx işlevine geçen atar. GetClassInfoEx ve GetClassLong işlevleri, belirli pencere sınıfı hakkında bilgi alın. Uygulama zaten kayıtlı yerel ya da global sınıfının öğeleri SetClassLong işlevini değiştirir.

Tam pencere sınıfı birçok öğelerden oluşur, ancak yalnızca uygulama bir sınıf adı, pencere-yordam adresini ve bir örneği ele sağlamak gereklidir. Diğer öğeleri, sınıf, imleç şekli ve pencerenin menü içeriği gibi windows için varsayılan öznitelikleri tanımlamak için kullanın. Sıfır ya da boş wndclassex yapısına kullanılmayan herhangi bir üyesi başlatmalısınız. Pencere sınıf elemanları gibidir.

Öğe Amaç
Sınıf adı Sınıf kayıtlı diğer sınıflardan ayırt eder.
Pencere-yordam adresi Windows sınıfı için gönderilen tüm iletileri işler ve pencere davranışını tanımlayan işlev işaretçisi.
Örnek tanıtıcı Uygulama ya da sınıf kayıtlı dll tanımlar.
Sınıf imleç Sistem için bir pencere sınıfı görüntüler fare imleci tanımlar.
Sınıf simgeleri Büyük simge ve (Windows 95 ve Windows NT 4.0 ile başlayarak) küçük bir simge tanımlar.
Sınıfın arka fırça Penceresi açıldığında veya boyalı, istemci alanı dolgu renk ve desen tanımlar.
Sınıf menü Açıkça bir menü tanımlamak değil windows için varsayılan menü belirtir.
Sınıf stilleri Pencere taşıyarak veya yeniden boyutlandırarak, sonra nasıl tanımlar nasıl fare, çift tıklattığında nasıl aygıt içeriğini ve pencere diğer yönleri için yer ayrılması.
Ekstra sınıf bellek Ekstra bellek, sistem sınıfı için ayırmak bayt olarak belirtir. Sınıftaki tüm windows bellek paylaşmak ve uygulama tanımlı herhangi bir amaç için kullanabilirsiniz. Sıfırdan bu bellek sistemi başlatır.
İlave pencere bellek Ekstra bellek, sistem sınıfına ait her pencerenin ayırmak bayt olarak belirtir. Ekstra bellek uygulama tanımlı herhangi bir amaç için kullanılabilir. Sıfırdan bu bellek sistemi başlatır.

Index