Ek pencere bellek

Sistem, her pencerenin bir iç veri yapısı korur. Pencere sınıfı kayıt yaptırırken bir uygulama ek bayt bellek, İlave pencere hafızadenilen sayısını belirtebilirsiniz. Pencere sınıfı oluştururken, sistem ayırır ve belirtilen ilave pencere bellek miktarını pencerenin yapısı sonuna. Uygulama penceresi özel verileri depolamak için bu bellek kullanabilir.

Sistemin yerel yığınından bellek ayrıldığından, uygulama ilave pencere bellek idareli kullanmalısınız. İstenen ilave pencere bellek miktarı 40 bayttan büyük sistemi sürümü ile 4.0 veya üstü, RegisterClassEx işlevi başarısız olur. Uygulamanın 40 bayttan fazlasını gerektiriyorsa, o kendi bellek ayırmak ve bellek işaretçisine ek pencere bellekte depolar.

SetWindowWord ve SetWindowLong işlevleri, ekstra bellek için değeri kopyalayın. GetWindowWord ve GetWindowLong işlevleri, ekstra bellek için bir değer almak. wndclassex yapısı cbWndExtra üyesi ayırmak için ilave pencere bellek miktarını belirtir. Sıfır cbWndExtra bellek kullanmayan bir uygulama başlatmak gerekir.

Index