SetWindowWord

SetWindowWord , eski bir işlevdir. gww_ değerleri desteklenmez. Win 32 tabanlı uygulamalarda SetWindowLong işlevini kullanmalısınız.

Ayrıca bkz:

Pencere sınıflarını genel bakış, pencere sınıfı işlevler

Index