GetWindowWord

GetWindowWord , eski bir işlevdir. gww_ değerleri desteklenmez. Win 32 tabanlı uygulamalarda GetWindowLong işlevini kullanmalısınız.

Ayrıca bkz:

Pencere sınıflarını genel bakış, pencere sınıfı işlevler