Sınıf imleç

Ne zaman bir pencere sınıfı istemci alanında sınıf imleç imleci şeklini tanımlar. İmleci pencerenin istemci alanına girer ve istemci alanında kalırken onu bu şekli tutar sağlar sistem imleci verilen şekli otomatik olarak ayarlar. İmleci şeklin bir pencere sınıfı için atamak için önceden tanımlanmış İmlecin şekli LoadCursor işlevini kullanarak yüklemek ve sonra döndürülen imleç kolu wndclassex yapısı hCursor üyesi atayın. Alternatif olarak, bir özel imleç kaynak sağlamak ve uygulamanın kaynaklardan yüklemek için LoadCursor işlevini kullanın.

Sistem, bir sınıf imleç gerektirmez. Bir uygulama wndclassex yapısı hCursor üye null olarak ayarlar, hiçbir sınıf imleç tanımlanır. Sistem penceresinde İmlecin şekli imleci pencereye taşır her zaman ayarlar varsayar. Pencere, pencere wm_mousemove iletisini alır her SetCursor işlevini çağırarak imleç şeklini ayarlayabilirsiniz. Imleçler imleçler hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Index