İmleçler

Bir İmleç , ekranda olan yer öyle aynı derecede fare, kalem veya trackball işaretleme bir aygıt tarafından denetlenir, küçük bir resimdir. Bu genel geri kalanı, terim fare başvuran herhangi bir işaretleme aygıtı.

Kullanıcı fareyi taşıdığında, sistem buna göre imleci taşır. Win32 Imleç işlevler oluşturmak, yüklemek, görüntüleme, taşıma, sınırlandırmak uygulamalarını etkinleştirmek ve imleçler yok.