Sınıf adı

Her pencere sınıfı bir sınıf adı tek bir sınıf diğerinden ayırt etmek gerekiyor. LpszClassName üye wndclassex yapısı adı belirten bir boş sonlandırılmış dize adresine ayarlayarak bir sınıf adı atayın. Pencere sınıflarını süreci belirli olduğundan, pencere sınıf adları yalnızca aynı işlem içinde benzersiz olması gerekir. Sınıf isimleri sistemin özel atom tablosunda yer işgal nedeniyle, Ayrıca, sınıf adı dizeleri olarak kısa olası bir tutmak.

GetClassName işlevi belirli bir pencere ait olduğu sınıfın adını alır.

Index