Sınıf menü

Bir sınıf menüsü windows oluşturulduğunda hiçbir açık menü verilirse, windows sınıfı tarafından kullanılacak varsayılan menü tanımlar. Menü bir komut bir kullanıcı eylemleri gerçekleştirmek uygulamanın seçebilirsiniz listesidir.

Biten menüsünün kaynak adını belirten bir dize adresine wndclassex yapısı lpszMenuName üyesi ayarlayarak, bir sınıfa menü atayabilirsiniz. Menü verilen uygulama kaynak olduğu varsayılır. O gerektiğinde sistem menüsü otomatik olarak yükler. Menü kaynağı bir tamsayı ve değil bir ad tanımlanmamışsa, uygulama lpszMenuName üye bu tamsayı değer atanmadan önce MAKEINTRESOURCE makro uygulayarak ayarlayabilirsiniz.

Sistem sınıfı menü gerektirmez. Bir uygulama wndclassex yapısı lpszMenuName üye null olarak ayarlar, windows sınıfı hiçbir menü çubukları vardır. Bile, hiçbir sınıf menü verilir, pencereyi oluşturduğunda uygulama hala bir pencere için bir menü çubuğu tanımlayabilirsiniz.

Belirtilmişse menü bir sınıfın ve o sınıfın alt pencere oluşturulur, menü sayılır. Daha fazla bilgi için bkz: menü.

Index