MAKEINTRESOURCE

MAKEINTRESOURCE makro Win32 kaynak yönetimi fonksiyonları ile uyumlu bir kaynak türü bir tamsayı dönüştürür. Bu makro kaynağının adını içeren bir dize yerine kullanılır.

lptstr MAKEINTRESOURCE) word  wInteger / / tamsayı dönüştürmek için);
 

Parametreleri

wInteger
Dönüştürülecek tamsayı değerini belirtir.

Dönüş değerleri

Alt sıra Word belirtilen değer ve sıfır yüksek sıralı Word'ün dönüş değeridir.

Açıklamalar

Dönüş değeri yalnızca Win32 kaynak yönetim işlevleri için lpType parametre olarak aktarılmalıdır.

MAKEINTRESOURCE makro şöyle tanımlanır:

# define MAKEINTRESOURCE(i) (lptstr) ((dword) ((word) (i))) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak makrolar