Pencere-yordam adresi

Her sınıf, windows sınıfı için tüm iletileri işlemek için kullanılan pencerenin yordam giriş noktası tanımlamak için bir pencere yordamı adresi gerekir. Boyamak, istemci alanı veya kullanıcı girişine yanıt gibi görevleri gerçekleştirmek için pencereyi gerektirdiğinde sistem iletileri yordama geçirir. İşlem penceresi yordam wndclassex yapısı lpfnWndProc üyesi adresini kopyalayarak bir sınıfa atar. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere işlemleri.

Index