Zengin düzenleme denetim olay maskesi bayrak

Olay maskesi bildirim iletileri bir zengin düzenleme denetimi ana penceresi göndereceğini belirler. Olay maskesi, sıfır ya da bu değerleri olabilir.:

Değer Anlamı
ENM_CHANGE en_change bildirimleri gönderir.
ENM_CORRECTTEXT en_correcttext bildirimleri gönderir.
ENM_DROPFILES EN_DROPFILES bildirimleri gönderir.
ENM_KEYEVENTS EN_MSGFILTER bildirimleri için klavye olaylarını gönderir.
ENM_MOUSEEVENTS EN_MSGFILTER bildirimleri için fare olayları gönderir.
ENM_PROTECTED en_protected bildirimleri gönderir.
ENM_RESIZEREQUEST EN_REQUESTRESIZE bildirimleri gönderir.
ENM_SCROLL en_hscroll bildirimleri gönderir.
ENM_SELCHANGE en_selchange bildirimleri gönderir.
ENM_UPDATE en_update bildirimleri gönderir.

Varsayılan olay enm_none durumda hiçbir bildirim iletileri ana penceresine gönderilir maskesidir. Sen-ebilmek almak ve enm_geteventmask ve enm_seteventmask iletileri kullanarak zengin metin düzenleme denetimi için olay maskesi ayarlama.

Index