EN_DROPFILES

EN_DROPFILES bildirim iletisini zengin düzenleme denetim üst pencere kullanıcının denetime damla eğe deniyor bildirir. Zengin düzenleme denetimi bu bildirim iletisi biçiminde gönderir bir WM_NOTIFY iletisi aldığı WM_DROPFILES mesajı.

EN_DROPFILES wParam (wparam) (UINT) uID; = 
lParam (lparam) = (far ENDROPFILES *) lpEnDropFiles 

 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpEnDropFiles
ENDROPFILES yapısına yönelik işaretçinin.

Dönüş değerleri

İzin ver bırak işlemi veya bırakma yoksaymak için sıfır sıfır dışında bir değer verir.

Açıklamalar

Zengin düzenleme denetimi WM_DROPFILES iletileri almak, ana pencere denetim bırakma hedef olarak DragAcceptFiles işlevini kullanarak kaydetmeniz gerekir. Denetimin kendisini kaydetmez.

EN_DROPFILES bildirimleri almak için em_seteventmask ileti gönderilen maske ENM_DROPFILES bayrağı belirtin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme bildirim iletilerini DragAcceptFiles, ENDROPFILES, WM_DROPFILES, WM_NOTIFY

Index