Zengin düzenleme denetimleri

Bir zengin düzenleme denetimi içinde kullanıcı girin, düzenleme, biçimlendirme, yazdırma ve metin kaydetme bir penceredir. Metin, karakter ve paragraf biçimlendirmesini atanabilir ve com nesnelerini içerebilir. Zengin düzenleme denetimleri, metni biçimlendirmek için bir programlama arabirimi sağlar. Ancak, uygulamanın herhangi bir kullanıcı arabirimi bileşenlerinin biçimlendirme işlemleri için kullanıcı tarafından kullanılabilmesi gerekli uygulamalıdır.

Zengin denetimleri desteği hemen hemen tüm mesajları ve çok satırlı düzenleme denetimleri ile kullanılan bildirim iletilerini düzenleyin. Böylece, zaten düzenleme denetimleri kullan kolayca zengin kullanmak için değiştirilebilir uygulamalar denetimleri düzenleyin. Ek mesajları ve bildirimler uygulamaların işlevselliğini özgü zengin düzenleme denetimleri erişimini etkinleştirin. Düzenleme denetimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Düzenleme denetimleri.

Index