EM_SETEVENTMASK

Em_seteventmask mesaj için bir zengin metin düzenleme denetimi olay maskesi belirler. Denetimin kendi ana penceresine gönderir bildirim iletileri olay maskesi belirtir.

Em_seteventmask wParam = 0; 
lParam (lparam) (dword) dwMask = 

 

Parametreleri

dwMask
Zengin düzenleme denetimi için yeni olay maskesi.

Dönüş değerleri

Önceki olay maskesini döndürür.

Açıklamalar

Varsayılan olay maskesi (birisi önce) enm_none olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri

Index