ENDROPFILES

ENDDROPFILES yapısı EN_DROPFILES bildirim iletisi ile ilişkili bilgileri içerir. Aldığı zaman bir zengin düzenleme denetimi bu bildirim iletisi gönderir bir WM_DROPFILES mesajı.

typedef struct _endropfiles {nmhdr nmhdr; 
    HDrop idare; 
    UZUN cp; 
    bool fProtected; 
} ENDROPFILES 

 

Üyeler

nmhdr
Tebliğ başlığı.
hDrop
Atlanan dosyalar listesine (aynı WM_DROPFILES gibi) işlemek. Bu tanıtıcı, DragFinish, DragQueryFileve DragQueryPoint işlevleri ile kullanılır.
cp
Atlanan dosyalar eklenir karakter konumu.
fProtected
Belirtilen karakter konumu (true) korumalı veya korumalı olup olmadığını belirleyen Boole değeri (yanlış).

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları, DragFinish, DragQueryFile, DragQueryPoint, EN_DROPFILES, WM_DROPFILES

Index