EN_CORRECTTEXT

Syv_correct hareketi oluştu denetimin üst pencere bir zengin düzenleme bildirir. Zengin düzenleme denetimi bu bildirim iletisi biçiminde gönderir bir WM_NOTIFY mesajı.

EN_CORRECTTEXT
wParam (wparam) (UINT) uID; =
lParam (lparam) = (far encorrecttext *) lpEnCorrectText 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpEnCorrectText
Bir encorrecttext yapısına, düzeltilmesi için seçimi belirtme.

Dönüş değerleri

Eylem, bu işlem için sıfır olmayan yoksaymak için sıfır döndürür.

Açıklamalar

Bu ileti, yalnızca kalem yetenekleri varsa gönderilir.

En_correcttext bildirimleri almak için em_seteventmask ileti gönderilen maske enm_correcttext bayrağı belirtin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin bildirim iletileri düzenleme, encorrecttext, WM_NOTIFY